ស្វែងរក Peak Element II ដំណោះស្រាយ LeetCode

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ហា ស្វែងរក Peak Element II LeetCode Solution – ធាតុកំពូលនៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គ 2D គឺជាធាតុដែលធំជាងប្រទេសជិតខាងទាំងអស់របស់វាទៅខាងឆ្វេង ខាងស្តាំ ផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោម។ ដោយ​បាន​ផ្ដល់​តារាង​ម៉ាទ្រីស mxn ដែល​មាន​លិបិក្រម 0 ដែល​គ្មាន​ក្រឡា​ពីរ​នៅ​ជាប់​គ្នា​ស្មើគ្នា សូម​ស្វែងរក​ធាតុ​កំពូល​ណា​មួយ​ mat[i][j] ហើយ​ត្រឡប់​ប្រវែង 2 អារេ [i,j]។ អ្នកអាចសន្មត់ថា…

អាន​បន្ថែម

ចំនួនជំហានដើម្បីកាត់បន្ថយលេខទៅសូន្យ Leetcode ដំណោះស្រាយ

បញ្ហាលេខជំហានដើម្បីកាត់បន្ថយលេខមួយទៅសូន្យ Leetcode Solution បានចែងថាបានផ្តល់លេខគត់។ រកចំនួនជំហានអប្បបរមាដើម្បីបំលែងលេខគត់ដែលបានផ្តល់ទៅលេខ ០ ។ អ្នកអាចអនុវត្តទាំងជំហានទាំងដក ១ ឬចែកចំនួនគត់ដោយ ២ ។ បញ្ហា…

អាន​បន្ថែម

បំលែងចំនួនគត់ទៅផលបូកនៃដំណោះស្រាយលេខគ្មានលេខសូន្យដែលមានលេខសូន្យ

បញ្ហាបំលែងអាំងតេក្រាលទៅផលបូកនៃសូលុយស្យុងលេខសូន្យគ្មានពីរបានស្នើអោយយើងចែកលេខចែកអោយ។ យើងគួរតែចែកលេខគត់ដែលបានចែកជាពីរលេខ។ មានឧបសគ្គដាក់លើចំនួនគត់ទាំងពីរ។ ចំនួនគត់ទាំងពីរនេះមិនគួរមានខ្ទង់ ០ ទេ។

អាន​បន្ថែម

ដំណោះស្រាយលេខ Leetcode ចំនួន ៦៩ អតិបរមា

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ហានៅក្នុងបញ្ហានេះយើងត្រូវបានផ្តល់លេខដែលបង្កើតឡើងដោយខ្ទង់ ៦ ឬ ៩។ យើងអាចជំនួសលេខមួយខ្ទង់នៃលេខនេះហើយប្តូរលេខនេះទៅជាខ្ទង់មួយទៀត។ ឧទាហរណ៍យើងអាចជំនួសលេខ ៦ ដល់ ៩ ឬយើងអាចជំនួសលេខ ៩ ដល់លេខ ៦។ យើង…

អាន​បន្ថែម

Translate »